ಹಸಿದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ನಾನೂ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ನಾನು BE ಓದಿದ್ದಿನಿ. ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬ0ದೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪ್ರತಿಕನು ನನಗೆ ರೂಮ್ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆರೇ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಈಗೇ ರೂಮಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಮಲಾ ಎಂಬ ಆಂಟಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರೀಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮನೇಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆ … Continue reading ಹಸಿದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಹಸಿದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ

*ಹಸಿದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ* ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಕಾಫೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಕಾಫೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು ಆ ಹೆಂಗಸು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ ಆಕೆ ನೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡಳು. ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು, ಅವಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳ … Continue reading ಹಸಿದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ

Loading...